Протидіяти обігу в мережі Інтернет інформації, яка розпалює національну чи релігійну ворожнечу, війну –

На світогляд українського суспільства впливає наявність у ЗМІ інформації про –

Якість інформаційної продукції з моменту підписання у 2009 році Хартії про партнерство заради інформаційних прав і свобод та захисту суспільної моралі –

Обіг шкідливого мобільного контенту та комп’ютерних ігор може бути врегульований –

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ

 

Національною експертною комісією України з питань захисту суспільної моралі розроблено проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про захист суспільної моралі» (щодо державного нагляду (контролю) у сфері захисту суспільної моралі)».

 

Реалізація даного регуляторного акта дозволить привести норми Закону України «Про захист суспільної моралі» до норм законодавства щодо основних засад державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, тим самим захистити права суб’єктів господарювання, усуне законодавчі бар’єри, які дозволяють посадовим та службовим особам органів державного нагляду (контролю) уникати відповідальності перед суб’єктами господарювання.

 

Строк приймання пропозицій та зауважень становить 1 місяць з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу.

 

Пропозиції та зауваження до проекту регуляторного акта та аналізу його регуляторного впливу просимо надсилати в письмовій формі на поштову адресу:  04053, м. Київ, вул. Артема, 73, тел. 486-16-99 або на електронну пошту: info@moral.gov.ua.

 

 

 

 

Проект


ЗАКОН УКРАЇНИ

 

Про внесення змін до Закону України «Про захист суспільної моралі» (щодо державного нагляду (контролю) у сфері захисту суспільної моралі)

 

Верховна Рада України постановляє:

 

I. Доповнити статтю 15 Закону України «Про захист суспільної моралі» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 14, ст. 192) частиною шостою у такій редакції:

 

«Державний нагляд і контроль у сфері захисту суспільної моралі здійснюються з урахуванням положень і в порядку, встановленому Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

 

II. Прикінцеві положення

 

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

 

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

 

забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

 

 

Президент України                                         П. ПОРОШЕНКО АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ


до проекту Закону України

«Про внесення змін до Закону України «Про захист суспільної моралі»

(щодо державного нагляду (контролю) у сфері захисту суспільної моралі)»

 

 

Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про захист суспільної моралі» (щодо державного нагляду (контролю) у сфері захисту суспільної моралі)» (далі-проект Закону) розроблений Національною експертною комісією України з питань захисту суспільної моралі.

 

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин 

 

У зв’язку з прийняттям Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 5 квітня 2007 р. № 877-V (далі по тексту – Закон) почався новий етап у формуванні цілісної загальнодержавної системи нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, єдиного узгодженого правового поля, яким регулюється порядок проведення контрольних перевірок різних видів господарської діяльності суб’єктів господарювання, механізму прийняття рішень та вчинення дій контролюючими органами за наслідками проведення ними перевірок.

 

Закон є рамковим, встановлює загальні принципи і правила проведення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності та регулює порядок проведення заходів державного нагляду (контролю), забезпечуючи цим самим можливість контролюючим органам працювати ефективно та результативно в рамках існуючої правової бази.

 

Звичайно, Закон сам по собі не може вирішити усіх без виключення проблемних питань, які існують в означеній сфері.

 

З метою усунення неузгодженостей окремих норм Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» був прийнятий Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження у діяльність суб’єктів господарювання» від 22 липня 2014 року.

 

У зв’язку з цим, для приведення у відповідність до положень вищезазначених Законів Закону України «Про захист суспільної моралі» розроблено проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про захист суспільної моралі» (щодо державного нагляду (контролю) у сфері захисту суспільної моралі)».

 

2. Визначення цілей державного регулювання

Ряд питань, пов’язаних із здійсненням державного нагляду (контролю), повинен бути вирішений шляхом розробки та прийняття нових нормативних актів, що стане рішучим кроком до встановлення якісно нового механізму здійснення державного нагляду (контролю) з перспективними європейськими принципами його здійснення, що повністю змінить підхід до здійснення державного нагляду у сфері господарської діяльності, а саме суттєво зменшить адміністративний тиск на підприємців шляхом запровадження обмежень втручання суб’єктів владних повноважень у господарську діяльність суб’єктів господарювання. 

 

Законопроект розроблено з метою приведення у відповідність Закону України «Про захист суспільної моралі» до норм законодавства щодо основних засад державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

 

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених  цілей з аргументацією переваг обраного способу.

 

Альтернативні способи досягнення встановлених цілей відсутні. Розробка законопроекту є оптимальним варіантом, який дозволить розв’язати вищезазначені проблеми.

 

4. Опис механізму і заходів, які забезпечать розв’язання вищезазначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.

Проектом пропонується внести зміни до Закону України «Про захист суспільної моралі», а саме доповнити статтю 15 вказаного Закону новою частиною шостою, відповідно до якої державний нагляд і контроль у сфері захисту суспільної моралі здійснюються з урахуванням положень і в порядку, встановленому Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

 

Таким чином, даним регуляторний акт спрямований на вдосконалення процедури здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

 

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта і оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта.

 

Прийняття проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про захист суспільної моралі» (щодо державного нагляду (контролю) у сфері захисту суспільної моралі)» дозволить привести норми Закону України «Про захист суспільної моралі» до норм законодавства щодо основних засад державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, тим самим захистити права суб’єктів господарювання, усуне законодавчі бар’єри, які дозволяють посадовим та службовим особам органів державного нагляду (контролю) уникати відповідальності перед суб’єктами господарювання.

 

Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» позитивно впливатиме на забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання і держави. 

 

Впровадження та виконання вимог регуляторного акта органами державної влади не потребує витрат з державного бюджету.

 

6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта

 

Сфера впливу: Держава (органи державної влади) 

Витрати: З державного бюджету в межах видатків на фінансування

Вигоди: Упорядкування проведення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

 

Сфера впливу: Суб'єкти господарювання 

Витрати: Немає 

Вигоди: Покращення умов ведення бізнесу. Зменшення часових та матеріальних витрат. Зниження рівня корупційних ризиків. Підвищення рівня захищеності.

 

Сфера впливу: Громадяни

Вигоди: Немає

Витрати: Опосередковані.

 

Оскільки передбачається умовне виникнення витрат лише у сфері інтересів держави, отримуємо загальний позитивний ефект від запровадження даного регуляторного акта.

 

Прийняття проекту Закону сприятиме удосконаленню державної політики у сфері розвитку підприємництва та здійснення державного нагляду (контролю), а також дозволить покращити умови ведення бізнесу.

 

7. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта

 

Регуляторний акт запроваджується на необмежений термін у зв’язку з можливістю внесення до нього змін, доповнень та його відміни у разі зміни чинного законодавства, інших необхідних випадках. У разі виникнення необхідності, до нього можуть бути внесені зміни за підсумками аналізу відстеження його результативності.

 

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

 

Дія проекту Закону поширюватиметься на всіх суб'єктів господарювання - як юридичних осіб так і фізичних осіб – підприємців, які провадять господарську діяльність.

 

Реалізація проекту Закону дозволить забезпечити виконання норм  Закону України від 22.07.2014 № 1600 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження втручання у діяльність суб’єктів господарювання».

 

Додаткових надходжень до бюджету від впровадження проекту нормативно-правового акта не передбачається.

 

Прогнозні значення показників результативності цього регуляторного акта можуть бути встановлені на підставі аналізу зауважень та пропозиції суб’єктів господарювання, отриманих за результатами його оприлюднення на офіційному веб-сайті Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі.

 

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття

 

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта здійснюватиметься до дня набрання чинності цим актом шляхом збору пропозицій, зауважень та їх аналізу. 

 

В подальшому, оцінка результативності регуляторного акта буде здійснюватися шляхом проведення повторного та періодичних відстежень.

 

Повторне відстеження планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторного акта, в результаті чого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу показників дії цього акта, такі питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.

 

Періодичні відстеження планується здійснювати раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюватимуться із зазначенням аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.