Склад НКР :: Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі

Протидіяти обігу в мережі Інтернет інформації, яка розпалює національну чи релігійну ворожнечу, війну –

На світогляд українського суспільства впливає наявність у ЗМІ інформації про –

Якість інформаційної продукції з моменту підписання у 2009 році Хартії про партнерство заради інформаційних прав і свобод та захисту суспільної моралі –

Обіг шкідливого мобільного контенту та комп’ютерних ігор може бути врегульований –

Склад НКР

Склад науково-консультативної ради Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі

   
    
ДОДАТОК
до наказу Національної експертної
комісії України з питань захисту
суспільної моралі
від "29" жовтня 2008р. № 68-У
(зі змінами та доповненнями)

   
Юридична секція

Керівник секції:

НОВИЦЬКА Наталія Борисівна, к.ю.н., доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Національного університету ДПС України

 

Члени:

1. АНОСОВ Дмитро Васильович - Начальник відділу боротьби зі злочинами у сфері суспільної моралі ДБЗПТЛ МВС України
2. БЄЛЯКОВ Костянтин Іванович - К.ю.н., старший науковий співробітник, начальник другого науково-дослідного відділу Науково-дослідної лабораторії проблем боротьби з економічною злочинністю Державного науково-дослідного інстититуту МВС
3.БОРИСОВ В"ячеслав Іванович - Д.ю.н., Академік Академії правових наук України, заслужений юрист України, професор кафедри кримінального права № 1 Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого
4. ЗАГАРІЯ - СИДОРЕНКО Наталія Іванівна - Начальник відділу законопроектної роботи Юридичного управління Держкомтелерадіо
5. КАЛЮЖНИЙ Ростислав Андрійович - Д.ю.н., професор, полковник міліції, начальник кафедри управління в ОВС Київського національного університету внутрішніх справ
6.  КОСТЕНКО Олександр Миколайович - д.ю.н., професор, завідувач відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою
7. КОСТЕЦЬКА Тетяна Анатолівна - К.ю.н., старший науковий співробітник відділу конституційного права та місцевого самоврядування Інституту держави і права ім. Корецького
8. КОСТРУБ Андрій Миколайович - Заступник начальника ДНДЕКЦ МВС України - начальник лабораторії криміналістичної експертизи
9. КРАСНОСТУП Ганна Миколаївна - Головний спеціаліст відділу з питань законодавства про інформацію Департаменту соціального, трудового та гуманітарного законодавства МЮУ
10. МАРУЩАК Анатолій Іванович - К.ю.н., доцент, директор Навчально-наукового центру НА СБ України
11. НЄВЗОРОВ Ігор Львович - К.ю.н., старший науковий співробітник 3-го науково-дослідного відділу науково-дослідної лабораторії проблем правового забезпечення діяльності ОВС ДНДІ МВС України
13. ОЛЕЩЕНКО В’ячеслав Іванович - К.ю.н., старший науковий співробітник Інституту держави і права ім. Корецького
14. ШВЕЦЬ Микола Якович - Д.е.н., професор, директор науково-дослідного Центру правової інформатики Академії правових наук України

 

Соціально-психологічна секція

Керівник секції:

СЛЮСАРЕВСЬКИЙ Микола Миколайович, член-кореспондент НАПН України, кандидат психологічних наук, директор Інституту соціальної та політичної психології

 

Члени:

1. АФАНАСЬЄВ Юрій Львович - Доктор філософських наук, професор, академік АН Вищої школи України, зав.кафедри мистецтвознавства та експертної діяльності Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв

2. БІТАЄВ Валерій Анатолійович - Доктор філософських наук, професор, заслужений діяч мистецтв України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік АН Вищої школи України, академік УАН, проректор з наукової роботи Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв
3.ВАСЮТИНСЬКИЙ Вадим Олександрович - Доктор психологічних наук, старший науковий співробітник Інституту соціальної та політичної психології АПН України
4.ЄВТУХ Володимир Борисович - Радник Уповноваженого ВРУ з прав людини, член-кореспондент НАН України
5. ЄРМОЛЕНКО Анатолій Миколайович - Доктор філософських наук, завідувач відділу соціальної філософії Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України
6. КАРМАЗІНА Марія Степанівна - Головний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса, доктор політичних наук, професор
7. МАЛАХОВ Віктор Аронович - Доктор філософських наук, професор, головний науковий співробітник Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України
8. МАЩЕНКО Микола Павлович - Доцент, академік Академії мистецтв України, народний артист України, лауреат Національної премії України ім. Т. Шевченка
9. ПЕТРИК Валентин Михайлович - Кандидат наук з державного управління, доцент кафедри Навчально-наукового центру НА СБ України
10. ПОПОВИЧ Мирослав Володимирович - Доктор філософських наук, професор Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України
11. РИБАЛКА Валентин Васильович -  Доктор психологічних наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України
12. ТАТЕНКО Віталій Олександрович -Доктор психологічних наук, член-кореспондент, професор Інституту соціальної та політичної психології АПН України

13.ШУЛЬГА Раїса Петрівна - Доктор філософських наук, провідний науковий співробітник відділу соціології культури та масової комунікації Інституту соціології НАН України


Релігійна секція


1.ГЛУХІВСЬКИЙ Анатолій Володимирович - Доктор служіння, ректор Української Євангельської теологічної семінарії
2.БУДЗИШЕН Леонард Федорович - Заслужений діяч мистецтв України, член-корреспондент Академії екологічних наук України
3.БІЛОРИЦЬКИЙ Геннадій Олександрович - Помічник головного Рабіна Об'єднання іудейських громад України
4.ЄЛЕНСЬКИЙ Віктор Євгенович - Професор, доктор філософських наук, президент Української асоціації релігійної свободи
5.ЗДІОРУК Сергій Іванович - Завідувач відділу гуманітарної політики Національного інституту стратегічних досліджень
6. ЛАХНО Анатолій Іванович - Кандидат філософських наук, декан теологічного факультету Європейського університету
7. отець ОЛЕКСА ПЕТРІВ - Митрофорний протоієрей УГКЦ
8. СКНАР Олег В'ячеславович - Викладач Київської Духовної Академії і Семінарії, протоієрей
9. ШУБА Олексій Васильович - Професор, доктор політичних наук, академік Міжнародної кадрової академії, завідувач відділом Головного науково-експертного управління апарату Верховної Ради України